embun jantan

Maksud: Titis embun yang besar-besar.

berkongsi