gunung juga yang dilejang panas

Maksud: Orang kaya juga yang bertambah kekayaannya

berkongsi