termakan nasihat

Maksud: Menerima dan mematuhi nasihat

berkongsi