guru kencing berdiri, murid kencing berlari

Maksud: Kelakuan murid mencontohi kelakuan guru (terutama dalam hal yang tidak baik)

berkongsi