hang tak kurang sanggul, aku tak kurang tenggek

Maksud: Hilang yang satu masih ada lagi gantinya yang lain (laki-laki dan perempuan)

berkongsi