hendak memadam api tengah menyala, disiramkan minyak pula ke atasnya

Maksud: Orang yang sedang marah malah diapi-apikan pula

berkongsi