hidup tidak kerana kaul, mati tidak kerana sumpah

Maksud: Hidup mati terletak di tangan tuhan

berkongsi