hilang bahasa lenyap bangsa

Maksud: Sekiranya sesuatu bahasa sudah tidak terpakai, bangsanya akan lenyap lambat-laun; hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri

berkongsi