hujan, tempat berteduh; panas, tempat berlindung

Maksud: Orang yang selalu menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan

berkongsi