hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati

Maksud: Budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya, kerana budi bahasa tak dapatdibayar dengan wang.

berkongsi