hutang darah

Maksud: Menuntut bela atas sesuatu kejadian.

Contoh ayat: Ismail berhutang darah denganku, kerana dia telah menyebabkan kematian adikku, kata Ehsan.

berkongsi