ikhtiar menjalani, untung menyudahi

Maksud: Untuk mencapai sesuatu maksud mestilah berusaha tetapi berhasil atau tidaknya terserahlah kepada nasib

berkongsi