ingin hati memandang pulau, sampan ada pengayuh tiada

Maksud: Ingin hendak membuat sesuatu pekerjaan tetapi alatnya atau wang tidak cukup

berkongsi