isi hati

Maksud: Sesuatu yang terfikir dalam hati.

beri komen dan pandangan