isi hati

Maksud: Sesuatu yang terfikir dalam hati.

berkongsi