jalan raya titian batu

Maksud: Adat atau aturan yang telah lazim dari dahulu dan belum berubah-ubah

berkongsi