jangan disesar gunung berlari, hilang kabut tampaklah dia

Maksud: Sesuatu perkara yang telah tentu itu tidak perlu digopoh-gopohkan sangat (hendaklah sabar mengerjakannya)

berkongsi