jangan ditentang matahari condong

Maksud: Jangan dinanti atau dicari kemurkaan raja-raja atau kemarahan orang yang berkuasa

berkongsi