jangan memangku ayam jantan, baik memangku ayam betina

Maksud: Kalau pergi ke negeri orang janganlah menghabiskan harta tetapi hendaklah mencari keuntungan

berkongsi