jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang

Maksud: Jangan menyerahkan kuasa kepada orang, pasti kita akan dibinasakannya

berkongsi