jemur terkekar, ayam tiba

Maksud: Baru sahaja dikeluarkan barang dagangan, sudah banyak orang datang membeli

berkongsi