jerat halus kelindan sutera

Maksud: Tipu muslihat yang sangat halus

berkongsi