jikalau tidak berada-ada, masakan tempua bersarang rendah

Maksud: Tentu ada sebabnya (ada sesuatu yang tersembunyi) maka terjadi sesuatu hal

berkongsi