kacang lupakan kulitnya

Maksud: Orang yang lupa akan asalnya (orang yang telah menolongnya dan lain-lain) setelah menikmati kesenangan dan lain-lain

berkongsi