kain dalam acar dikutip cuci, dia hendak masuk ke longkang juga

Maksud: Orang yang bertabiat jahat itu tidak dapat diperbaiki lagi

berkongsi