kaki langit

Maksud: Bahagian langit yang kelihatan seperti bercantum dengan bumi

berkongsi