kaki judi

Maksud: Orang yang suka bermain judi.

Contoh ayat: Arman seorang kaki judi dan telah banyak menghabiskan harta ayahnya di meja judi.

berkongsi