kalah adat dek muafakat, kalah kemat dek bergeseng

Maksud: Persahabatan antara laki-laki dengan perempuan itu lebih mesra jika mereka bercampur hari-hari

berkongsi