kalau dipanggil dia menyahut, bila dilihat dia bersuaru

Maksud: Jawab yang benar dan tepat

berkongsi