kalau dipanggil dia menyahut, bila dilihat dia bersua

Maksud: Jawaban yang tepat bagi sesuatu pertanyaan

berkongsi