kalau tak ada kulit bercerailah tulang

Maksud: Orang yang sangat kurus. rerak = rosak berpisah-pisah, berantakan

berkongsi