kalau tak ada helang belalang menjadi helang

Maksud: Kalau orang pandai tidak ada, orang bodoh mengaku dirinya pandai

berkongsi