kayu mati berpunggur, manusia mati biar bernama

Maksud: Setiap orang harus berjasa baik selagi masih hidup

berkongsi