kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan

Maksud: Menyatakan sangat berterima kasih atas nasihat atau pertolongan orang

berkongsi