kelarai sesat taja

Maksud: Sesuatu kesilapan yang memang salah dari mulanya lagi

berkongsi