kemala hikmat

Maksud: Batu yang mengandungi kesaktian

berkongsi