kenal-kenal Cina

Maksud: Baru berkenalan.

berkongsi