kepala perang

Maksud: Pemimpin pasukan perang

berkongsi