hati yang ringan meringankan beban yang berat

Maksud: Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya menjadi mudah