kera diberi bunga

Maksud: Mendapat (diberi) sesuatu yang tidak tahu (tidak dapat) dipergunakannya

berkongsi