kera kena belacan

Maksud: Sangat gelisah (resah), tidak senang diam (terlari-lari, terloncat-loncat, dan lain-lain)

berkongsi