kerbau jangan dimaling orang, ayam jangan dimusang

Maksud: Isteri dijaga baik oleh keluarga suaminya supaya tidak dinodai orang

berkongsi