kerbau menanduk, kerbau pergi

Maksud: Orang yang bersalah mesti menerima hukumannya

berkongsi