kerja sebarang tempat, kasih sebarang tempat

Maksud: Orang yang tidak berperaturan dalam pekerjaannya

berkongsi