keruh hati

Maksud: Berperasaan tidak jujur

berkongsi