ketuk di luar sangkar, bertanam di luar pagar

Maksud: Mengemukakan keterangan-keterangan lanjut sesudah selesai perkara diputuskan

berkongsi