jadi perkakas

Maksud: Orang yang bekerja untuk orang lain.

berkongsi