kuasa asing

Maksud: Pihak pemerintah dari luar negara

berkongsi