kuat ikan kerana radai, kuat ketam kerana sepit

Maksud: Kuat atau berkuasa kerana sesuatu kelebihannya

berkongsi