kurang bahasa

Maksud: Tidak tahu adat dan peraturan adat

berkongsi