laksana binatang umang-umang di mana sarang udang di situ tempat menumpang

Maksud: 1. orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain
2. perihal kemiskinan seseorang yang bergantung hidup pada orang lain

berkongsi